A  B   C   Ç   D   E   F   G   H   I   İ   J   K   L   M   N   O   Ö   P   Q   R   S   Ş   U   Ü   V   Y   Z

-T-

 1. TALANTON: Gümüş hesabıyla 20 kilograma eşit eski bir ağırlık biriminin adı.

 2. TAŞ DİKİT (Paye): Antik Çağ'da binalarda 'yapı örme' tekniğiyle yapımış düşey taşıyıcıya verilen ad.

 3. TEMENOS: Eski Yunanistan'da bir duvarla çevrelenmiş kutsal alana verilen ad.

 4. TEMPLUM IN ANTIS: Pronaos'ta ante'lerin arasında iki sütunu bulunan tapınaklara verilen ad. 

 5. TEOGONİ: Tanrıların doğumu ve soy kütüğüne verilen ad.

 6. TETRARCHIA: Diocletianus'un M.S. 293 yılında gerçekleştirdiği, İmparatorluk topraklarının özellikle askeri bakımdan, iki Augustus ile iki Caesar arasında dört parçaya bölünmesi esasına dayalı yönetim biçimi.

 7. THERMAE: Roma İmparatorluğu'nda anıtsal hamamlara verilen ad.

 8. THOLOS: Yuvarlak planlı yapılara verilen ad.

 9. THYMELE: Antik Çağ tiyatrolarında sunağa verilen ad.

 10. TOGA: Roma vatandaşlarının elbiselerine verilen ad. 

 11. THOLOS: Mykenai şehrinde örneklerine rastladığımız, Akhalara ait kubbeli mezarlara verilen ad.

 12. TRIBUNUS: Roma'nın Cumhuriyet döneminde halk temsilcilerine verilen ad. 

 13. TRIBUS: Roma'nın krallık döneminde 'Populus Romanus'u oluşturan üç kabileden herbirine verilen ad.

 14. TRIREM: Üç sıralı Yunan kadırgasına verilen ad.

 15. TRİUMVİRLİK: Roma'nın İmparatorluğa dönüşmesinin hemen öncesinde yürütülen üçlü yönetim tarzı. 

 16. TÜMÜLÜS (İng. Tumulus): Höyük gibi insan yapımı fakat daha dar kapsamlı bir tepeciktir. Höyükten farklı olarak tümülüs, kültürel yapı katmanlarından oluşmaz. Genellikle ahşap ya da taştan imal edilmiş bir mezar odasının üzerine büyük miktarda çakıl ve toprak yığılmasıyla oluşturulan bir mezar-anıttır. Büyük insan gücü gerektirdiğinden oldukça pahalı yapılardır. Bu nedenle de toplumun üst kademesinden insanlar için inşa edildikleri sanılmaktadır. Anadolu'daki en ünlü tümülüs, Gordion'daki Frig Kralı Midas'ın mezarıdır.