A  B   C   Ç   D   E   F   G   H   I   İ   J   K   L   M   N   O   Ö   P   Q   R   T   U   Ü   V   Y   Z

-S-

 1. SARISSA: Sparta ordusunda kullanılan ve boyu 5 metreden uzun mızraklara verilen ad.

 2. SATRAPLIK: Perslerin işgal ettiği topraklarda yerel halktan güvenilir kişileri başa getirerek uyguladığı yönetim şekline verilen ad.

 3. SCHOLA (Skhola): Roma'da saray muhafız birliklerine verilen ad. 

 4. SCHOLARIUS: Schola'larda görev yapan askerlere verilen ad. 

 5. SECESSIO: Roma'nın cumhuriyet döneminde, M.Ö. 494-287 yılları arasında, Pleblerin Patricilere karşı beş kez başvurdukları ayaklanmalara verilen ad.  Bu ayaklanmaların nedeni, Pleblerin Roma'dan ayrılıp başka bir kent kurma istekleriydi. 

 6. SELEVKOSLAR: Büyük İskender'in generallerinden Selevkos tarafından Suriye ve Mezopotamya'da kurulan hanedanın adı. 

 7. SEMANTİK: 'Anlamla ilgili anlamsal' manasında sözcük

 8. SENATUS (Senato): Roma'da kralın danışma meclisine verilen ad. 

 9. SERAMİK DÖNEMİ: Arkeologlar tarafından çanak-çömlek üslûplarına dayanarak tarihlendirilen dönemlere verilen ad.

 10. SİCİLLİ KOLONLAR (=Coloni adscriptii): Köle olarak satılmaktansa, kendisine verilen toprağı terk etmemek koşuluyla o topraklara yerleştirilen barbarlara verilen ad. 

 11. SOLIDUS: Roma'da kullanılmış altın paralara verilen ad.

 12. SPHENDONE: Stadion'unyarım daire biçimli arka bölümüne verilen ad.

 13. STADION: 1. Yaklaşık olarak 180 metreye denk olan uzunluk ölçüsü. 2. Bu mesafede yapılan koşu. 3. Koşu ve diğer atletizm yarışmalarının yapıldığı, kademeli oturma yerlerine sahip, ince ve uzun yapı.

 14. STEL: Genellikle yazıt, bezeme ya da her ikisini de içeren ve dik bir biçimde zemine yerleştirilen dar levhaya verilen ad.

 15. STOA: Bir sokak, agora ya da başka bir yapının yanında yeralan, üstü kapalı, sütunlu galerilere verilen ad.

 16. STRATEGOS: Atina ordusunda donanma komutanlarıne verilen ad.

 17. STRATİGRAFİ (İng. Stratigraphy): Aslen bir yerbilim sözcüğüdür. Arkeolojide ise, yerleşimlerde oluşan katmanları açıklamak için kullanılır. İnsanların inşa ettikleri binalar, üzerinde yaşadıkları yerleşim tabanları zaman içinde terkedilir, harabeye döner ve yıkılır. Yıkılan yapıların kalıntılarının üzerine yenilerinin yapılması, yeni nesillerin gelip yaşamlarını sürdürmeleriyle, höyüklerde görüldüğü üzere, yeni katmanlar oluşur. Stratigrafi, yani katmanlaşmanın oluşumu, belli noktalarda jeolojik oluşumlarla paralellik gösterir. Genel bir kural olarak en alttaki tabaka, eğer deprem gibi çok güçlü doğal bir felaketle yer değiştirmemiş ise, en eski olandır.

 18. SYMMAKHIA: Perslere karşı Yunanların tek vücut olmasını sağlayan birliğe verilen ad.

 19. SYNOIKISMOS: Antik Çağ'da bazen bir kaç kent ya da ufak yerleşim birimlerinin biraraya gelerek oluşturduğu kent-devletlere verilen ad.