A   B   C   Ç   D   E   F   H   I   İ   J   K   L   M   N   O   Ö   P   Q   R   S   Ş   T   U   Ü   V   Y   Z

-G-

  1. GEÇ MİNOA: Girit'te yaklaşık olarak M.Ö. 1650 ile M.Ö. 1450 yılları arasındaki 'Seramik Dönemi'ne verilen ad. Bu dönemde Girit Adası Yunanlıların egemenliği altına girmiştir.

  2. GENS: Roma'nın krallık döneminde, 'Populus Romanus'u meydana getiren en küçük birlik olan klan'lara verilen ad.

  3. GERUSIA: Sparta'da otuz kişiden oluşan yaşlılar danışma meclisine verilen ad.

  4. GİMNOSOFİST:  Yunanlılar tarafından 'çıplak filozoflar' anlamında Hindistanlı ya da Etiyoplı kutsak kişilere verilen ad.

  5. GNOSTİK: Sıradan müminlerin inandığı dinin arkasında, daha yüksek olan, sadece 'bilenlerin' (=Yun. gnô) ulaşabileceği başka bir isim katmanının bulunduğunu savunan Hıristiyan ve Yahudi tarikatlarına verilen ad.

  6. GRANÜLASYON: Toplu iğne başı büyüklüğündeki madeni tanelerin ısıtılarak yan yana yapıştırılmasıyla oluşturulan bir bezeme türüdür.

  7. GRİFON (İng. Griffin): Yarısı aslan, yarısı kartal olarak betimlenmiş mitolojik yaratıklara verilen ad.

  8. GYMNASION: Eski Yunanistan'da gençlerin bedensel ve düşünsel yönde eğitim gördükleri binalara verilen ad.

  9. GYNAIKONITIS: Hellen evlerinde sadece kadınlar için ayrılmış bölüme verilen ad.