A   B   C   Ç   D   E   F   G  H  J   K   L   M   N   O   Ö   P   Q   R   S   Ş   T   U   Ü   V   Y   Z

-I-

  1. IMMORTAL: Kralları korumakla görevli seçme Pers birliklerine verilen ad.

  2. IMPERIUM: Roma'da, kralların sahip olduğu yürütme yetkisine verilen ad.

  3. İDEOGRAM: Bir fikri ifade etmek için harf yerine kullanılan şekillere verilen ad.

  4. İNSİTU: Birincil konteksti bozulmaksızın günümüze kadar gelebilmiş buluntulara verilen ad. Bir arkeolojik kazıda, bir buluntu üç bin yıl önce bırakıldığı yerde ele geçirilebilirse, bu buluntudan çok önemli bilgiler edinebiliriz.

  5. İON DÜZENİ: Anadolu'daki tapınaklarda en sık kullanılan düzene verilen ad. Sütunlar profilli kaideler üzerinde yükselir ve Dor Düzeni'ne oranla daha ince yapılıdır. İnce bir silmeyle ayrılan derin sütun yivleri yirmi dört tanedir. Sütun başlıkları basıktır. Sağ ve sol yüzünde (bazen dört yüzde de) birer  volüt yani koç boynuzu ile sonuçlanır. Volütler İon Düzeni'nin tanıtıcı özelliğidir.

  6. İONLAR: Yunanistan'ın orta ve kuzey kesimlerinde yaşayan ve Dor fetihlerini yol olmadan atlatan halka verilen ad. İonların bir bölümü Anadolu'nun batı sahillerine göç etmiştir. En ünlü devletleri Atina'ydı.