A   B   C   Ç   D   E   G   H   I   İ   J   K   L     N   O   Ö   P   Q   R   S   Ş   T   U   Ü   V   Y   Z

-F-

  1. FEODUS: Roma İmparatorluğu'nda tabilik anlaşmasına verilen ad. 

  2. FİBULA: Daha ziyade kemikten yapılmış ziynet eşyalarına verilen ad.

  3. FİLİSTÎLER: M.Ö. XIII. ve XII. yüzyıllarda Anadolu ve Ege'den gelip Mısır ve Levant'ı işgal eden kavimlere verilen ad.

  4. FİZYOKRATLAR: Fransız filozoflarından ve resmi görevlilerinden  oluşan gruba verilen ad. Bu grup XVIII. yüzyılın ortasında yönetimin rasyonelleşmesinde ve devletin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynamışlardır. En önde gelen temsilcisi olan François Quesay, eksiksiz bir ekonomi sistemi kurmuştur. Bu sisteme göre, Çin Ekonomik Teorisi uyarınca, bütün servet topraktan gelir.

  5. FOEDERATI (Gentili): Roma İmparatorluğu sınırları içine yerleştirildikten sonra orduya kabul edilen paralı barbar askerlere verilen ad.

  6. FONEM: Bir dilde anlam ayrılığı yaratan en küçük ses birimine verilen ad. 

  7. FONETİK BENZEŞME: Kullanımda ya da kökeninde birbirine benzeyen seslere verilen ad.

  8. FORUM: Romalılarda kentin çekirdeğini oluşturan pazar yerine verilen ad. Hellen agoralarında olduğu gibi Roma forumlarında da kamusal ve dinsel yapılar yer alırdı. 

  9. FRİZ: Bir şerit gibi uzunlamasına gelişen bezemelere verlen ad.