A   B   C   Ç   D   E   F   G   H   I   İ   J   K   M     O   Ö   P   Q   R     Ş   T   U   Ü   V   Y   Z

-L-

  1. LATIFUNDIUM: Devletten bağımsız olan, ilkel yöntemlerle ve düşük verimle işletilen geniş tarım alanlarına verilen ad. 

  2. LAVAGETAS: Akha kralarının yardımcılarına verlen ad.

  3. LIMITANEI: Roma İmparatorluğu'nda savunma amacıyla sınır boylarına yerleştirlen köylü-asker birliklerine verilen ad.

  4. LINEAR A YAZISI: M.Ö. 1600'lerde Girit'te ve Yunanistan'ın başka bölgelerinde, Yunanca'nın yerleşmesinden önce kullanılan hece yazısına verilen ad.

  5. LINEAR B YAZISI: M.Ö. 1450'lerde Linner A'dan türetilen hece yazısına verilen ad. Bu yazının Girit'e değil, Yunanistan'daki Akhalara özgü bir yazı olduğu anlaşılmıştır. Zira Lineer A yazısı, Girit'in başka bölgelerinde bulunmasına karşılık, Linear B yazısı Knossos dışında görülmemiştir. Oysa Yunanistan'daki Akha merkezlerinde, örneğin Mykenai ve Pylos'ta çok sayıda Linear B yazılı tablet bulunmuştur. 

  6. LİBASYON (İng. Libation): Antik kültürlerde tanrıların şerefine içki içilmesi ve bu içkinin yere dökülmesi törenine verilen ad

  7. LOGOTHETES: Maliyenın denetlenmesinden sorumlu yöneticilere verilen ad.