A   B   C   Ç   D   E   F   G   H   I   İ   J   K   L   M   N   P   Q   R   S   Ş   T   U   Ü   V   Y   Z

-O Ö-

  1. OIKUMENE (Ekümen): Evren dünya anlamına gelen kelime. 

  2. OPISTHODOMOS: Bir tapınakta genellikle tapınak hazinesinin korunduğu cella'nın arkasındaki mekana verilen ad. Bunlara her tapınakta rastlanmaz.

  3. OPTIMATES: Roma İmparatorluğu'nda, 'Pleb'ler ile 'Patrici'ler arasındaki evlenme yasağının kalkmasıyla ortaya çıan yeni sınıfa verilen Latince ad. Bu sınıf eski 'Patrici' ailelerle birlikte siyasal kurumları elinde bulunduruyordu. 

  4. ORBIS: Latince küre, dünya anlamına gelen kelime.

  5. ORKHESTRA: Bir tiyatroda sahne yapısı ile izleyicilerin oturduğu bölümün arkasında kalan, koro için ayrılmış dans alanlarına verilen ad.

  6. ORTA HELLADİK: Yunanistan anakarasında yaklaşık olarak M.Ö. 2000 ile M.Ö.1650 yılları arasındaki seramik dönemi'ne verilen ad.

  7. ORTA MİNOA: Girit kültüründe, Kabaca 'Mısır Orta Krallık Dönemi'ne denk düşen, M.Ö. 2000 ile M.Ö. 1650 yılları rasındaki sermaik dönemi'ne verilen ad.

  8. OTOKTON: Bir bölgenin yerlisi anlamında kullanılan sözcük.