A  B   C   Ç   D   E   F   G   H   I   İ   J   K   L   M   N   O   Ö   P   Q   S   Ş   T   U   Ü   V   Y   Z

-R-

  1. RELIK: Din büyüklerinden ya da azizlerden kalan kutsal eşyalar ve kutsal emanetler için kullanılmış sözcük.

  2. RES PUBLICA: Latince kelime anlamı 'kamuya ait' demektir. Roma'da ise 'Cumhuriyet' anlamıyla kullanılmıştır. 

  3. RESİM YAZISI (Hiyeroglif): İfade edilen nesnenin resminin ya da doğrudan işaretinin yapıldığı yazı sistemine verilen ad.

  4. REVAK: Bir yapının önünde yeralan, bir uzun kenarıyla yapıya bitişik, diğer uzun kenarı boyunca sütunların taşıdığı bir kemer dizisiyle dışa açılan, üstü tonoz, kubbe ya da çatıyla örtülü önü açık mekanlara verilen ad.

  5. RHAPSODES: Ellerindeki değneklerle kenten kente dolaşarak kahramanlık türküleri okuyan insanlara verilen ad.

  6. RHETORIK: Eski Yunanistan'da hitabet sanatı. Kimi zengin ve asil ailelerin çocuklarına, o dönemin ünlü hatipleri rhetorik dersi verirlerdi.